Efesierbrevet 5:21

Underordna er (inta en frivillig position av samarbete med) varandra [inte i människofruktan utan]
    i vördnad (fruktan) för den Smorde (Messias, Kristus).

[Fyra grekiska particip – tala, sjung/spela, tacka, underordna – hör till verbet "bli fylld" i vers 18. Sång och musik har en stor plats, men även tacksamhet och ömsesidigt underordnande karaktäriserar en andefylld kristen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑποτασσόμενοι   ἀλλήλοις   ἐν   φόβῳ   Χριστοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5293 ὑποτασσόμενοι underordna Be submitting yourselves V-PPP-NPM
G0240 ἀλλήλοις varandra to one another C-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5401 φόβῳ rädsla reverence N-DSM
G5547 Χριστοῦ.¶ den smorde, Kristus of Christ: N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.