Efesierbrevet 5:17

Var därför inte oförståndiga (tanklösa, dåraktiga; utan insikt/perspektiv) [handla inte ologiskt, förhastat och oförsiktigt, se Luk 11:40], utan förstå [reflektera strukturerat och lägg ihop alla fakta så att ni kommer fram till] vad som är Guds vilja (önskan).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   μὴ   γίνεσθε   ἄφρονες,   ἀλλὰ   συνίετε   τί   τὸ   θέλημα   τοῦ   κυρίου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1096 γίνεσθε vara, ske, bli, bli gjort, komma do be V-PNM-2P
G0878 ἄφρονες, dåre, oförståndig foolish, A-NPM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G4920 συνίετε förstå do understand V-PAM-2P
G5101 τί vad, vilken, vem what I-NSN
G3588 τὸ -, denna, denne the T-NSN
G2307 θέλημα vilja will N-NSN
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G2962 κυρίου. Herren, herre Lord [is]. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.