Efesierbrevet 5:14

Därför säger han: Vakna du som sover!
Stå upp från de döda,
    och den Smorde (Messias, Kristus) ska lysa över dig.
[Fritt citerat från Jes 26:19 och 60:1-2. Strofen kan vara tagen från en tidig hymn.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πᾶν   γὰρ   τὸ   φανερούμενον   φῶς   ἐστιν·   διὸ   λέγει·   ἔγειρε   ὁ   καθεύδων   καὶ   ἀνάστα   ἐκ   τῶν   νεκρῶν,   καὶ   ἐπιφαύσει   σοι   ὁ   Χριστός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everything A-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τὸ denna, denne which T-NSN
G5319 φανερούμενον offentliggöra is becoming visible V-PPP-NSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G1510 ἐστιν· är is. V-PAI-3S
G1352 διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore CONJ
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla it says: V-PAI-3S
G1453 ἔγειρε vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka do awake, V-PAM-2S
G3588 denna, denne you who [are] T-VSM
G2518 καθεύδων sova sleeping, V-PAP-VSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0450 ἀνάστα stå upp, uppstå, resa sig upp do rise up V-2AAM-2S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3498 νεκρῶν, död dead, A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2017 ἐπιφαύσει ska lysa will shine upon V-FAI-3S
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G3588 denna, denne T-NSM
G5547 Χριστός.¶ den smorde, Kristus Christ. N-NSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.