Efesierbrevet 5:13

Men allt blir uppenbarat precis som det är när det exponeras av ljuset, för allt det som är uppenbarat är ljus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὰ   δὲ   πάντα   ἐλεγχόμενα   ὑπὸ   τοῦ   φωτὸς   φανεροῦται·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everything A-NPN
G1651 ἐλεγχόμενα avslöja, tillrättavisa, överbevisa being exposed V-PPP-NPN
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G5457 φωτὸς ljus light N-GSN
G5319 φανεροῦται· offentliggöra is made visible, V-PPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.