Efesierbrevet 4:14

Vi ska inte längre vara omogna småbarn (spädbarn, olärda) som kastas hit och dit av vågorna och blir missledda av varje vindkast i läran genom sluga människors spel som planerar (organiserar) olika sätt att sprida villfarelse.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   μηκέτι   ὦμεν   νήπιοι   κλυδωνιζόμενοι   καὶ   περιφερόμενοι   παντὶ   ἀνέμῳ   τῆς   διδασκαλίας   ἐν   τῇ   κυβείᾳ   τῶν   ἀνθρώπων   ἐν   πανουργίᾳ   πρὸς   τὴν   μεθοδείαν   τῆς   πλάνης,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3371 μηκέτι inte längre, aldrig mer, inte no longer ADV-N
G1510 ὦμεν är we may be V-PAS-1P
G3516 νήπιοι barn, de små, barnslig infants, A-NPM
G2831 κλυδωνιζόμενοι kastas hit och dit being tossed by waves V-PNP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4064 περιφερόμενοι bära runt being carried about V-PPP-NPM
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter by every A-DSM
G0417 ἀνέμῳ vind, vindkast wind N-DSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1319 διδασκαλίας lära of teaching, N-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2940 κυβείᾳ falskspel cunning N-DSF
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων människa of men N-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3834 πανουργίᾳ list craftiness, N-DSF
G4314 πρὸς till with a view to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3180 μεθοδείαν falskspel, trick, listiga anslag scheming N-ASF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4106 πλάνης, bedrägeri of deceit. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.