Domarboken 9:45

När så Abimelek hade ansatt staden hela den dagen, intog han den och dräpte det folk som fanns därinne Sedan rev han ned staden och beströdde platsen med salt.


וַאֲבִימֶלֶךְ   נִלְחָם   בָּעִיר   כֹּל   הַיּוֹם   הַהוּא   וַיִּלְכֹּד   אֶת   הָעִיר   וְאֶת   הָעָם   אֲשֶׁר   בָּהּ   הָרָג   וַיִּתֹּץ   אֶת   הָעִיר   וַיִּזְרָעֶהָ   מֶלַח  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0040
וַ
אֲבִימֶ֜לֶךְ
och
Avimelech
and
Abimelech
HC/Npm
3898a
נִלְחָ֣ם strida to fight HVNrmsa
9003
5892b
בָּ
עִ֗יר
i, på, med
Stad, befäst stad med mur
in
city
HRd/Ncbsa
3605
כֹּ֚ל allt all HNcbsc
9009
3117
הַ
יּ֣וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9009
1931
הַ
ה֔וּא
[best. form]
han
hon
den
det
the
he
HTd/Pp3ms
9001
3920
וַ
יִּלְכֹּד֙
och
inta
seq
to capture
Hc/Vqw3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5892b
הָ
עִ֔יר
[best. form]
Stad, befäst stad med mur
the
city
HTd/Ncbsa
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
and
obj.
link
HC/To
9009
5971a
הָ
עָ֥ם
[best. form]
the
people
HTd/Ncbsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
9003
9034
בָּ֖
הּ
i, på, med
in
her
HRd/Sp3fs
2026
הָרָ֑ג döda to kill HVqp3ms
9001
5422
וַ
יִּתֹּץ֙
och
seq
to tear
Hc/Vqw3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5892b
הָ
עִ֔יר
[best. form]
Stad, befäst stad med mur
the
city
HTd/Ncbsa
9001
2232
9034
וַ
יִּזְרָעֶ֖
הָ
och

seq
to sow
her
Hc/Vqw3ms/Sp3fs
4417
9016
9017
מֶֽלַח
׃
פ
salt
[Vers slut]
salt
verseEnd
para
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.