Domarboken 4:14

Och Debora sade till Barak [tredje talet]: "Upp! Detta är dagen som Herren (Jahve) har utlämnat Sisera i din hand, har inte Herren (Jahve) gått ut framför dig?"


וַתֹּאמֶר   דְּבֹרָה   אֶל   בָּרָק   קוּם   כִּי   זֶה   הַיּוֹם   אֲשֶׁר   נָתַן   יְהוָה   אֶת   סִיסְרָא   בְּיָדֶךָ   הֲלֹא   יְהוָה   יָצָא   לְפָנֶיךָ   וַיֵּרֶד   בָּרָק   מֵהַר   תָּבוֹר   וַעֲשֶׂרֶת   אֲלָפִים   אִישׁ   אַחֲרָיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
תֹּאמֶר֩
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3fs
1683
דְּבֹרָ֨ה Debora Deborah HNpf
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
1301
בָּרָ֜ק Barak Barak HNpm
6965b
ק֗וּם to arise HVqv2ms
3588a
כִּ֣י för for HTc
2088
זֶ֤ה Detta this HTm
9009
3117
הַ
יּוֹם֙
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁר֩ som, vilket, vilken which HTr
5414
נָתַ֨ן to give HVqp3ms
3068
יְהוָ֤ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
5516
סִֽיסְרָא֙ Sisera Sisera HNpm
9003
3027
9021
בְּ
יָדֶ֔
ךָ
i, på, med
hand
in
hand
your
HR/Ncbsc/Sp2ms
9008
3808
הֲ
לֹ֥א

inte
?
not
HTi/Tn
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
3318
יָצָ֣א frambringa, komma ut, komma fram, gå bort to come out HVqp3ms
9005
6440
9021
לְ
פָנֶ֑י
ךָ
till, för

to
face
your
HR/Ncmpc/Sp2ms
9001
3381
וַ
יֵּ֤רֶד
och
gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner
seq
to go down
Hc/Vqw3ms
1301
בָּרָק֙ Barak Barak HNpm
9006
2022
מֵ
הַ֣ר
från
berg
from
mountain
HR/Ncbsc
8396
תָּב֔וֹר Tabor HNpl
9002
6235
וַ
עֲשֶׂ֧רֶת
och
and
ten
HC/Ncfsc
0505
אֲלָפִ֛ים tusen thousand HNcmpa
0376
אִ֖ישׁ man, hanne man HNcbsa
0310a
9033
9016
אַחֲרָֽי
ו
׃
efter, sedan
[Vers slut]
behind
him
verseEnd
HNcmpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.