Domarboken 21:3

och sade: »Varför, o HERRE, Israels Gud, har sådant fått ske i Israel, att i dag en hel stam fattas i Israel?»


וַיֹּאמְרוּ   לָמָה   יְהוָה   אֱלֹהֵי   יִשְׂרָאֵל   הָיְתָה   זֹּאת   בְּיִשְׂרָאֵל   לְהִפָּקֵד   הַיּוֹם   מִיִּשְׂרָאֵל   שֵׁבֶט   אֶחָד  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמְר֔וּ
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3mp
9005
4100
לָ
מָ֗ה
till, för
Vad?
to
what?
HR/Ti
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
אֱלֹהֵ֣י Gud God HNcmpc
3478
יִשְׂרָאֵ֔ל Israel Israel HNpl
1961
הָ֥יְתָה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqp3fs
2063
זֹּ֖את denna, detta this HTm
9003
3478
בְּ
יִשְׂרָאֵ֑ל
i, på, med
Israel
in
Israel
HR/Npl
9005
6485a
לְ
הִפָּקֵ֥ד
till, för
to
to reckon
HR/VNcc
9009
3117
הַ
יּ֛וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9006
3478
מִ
יִּשְׂרָאֵ֖ל
från
Israel
from
Israel
HR/Npl
7626
שֵׁ֥בֶט tribe HNcbsa
0259
9016
אֶחָֽד
׃
första, en, ett one
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.