Domarboken 21:19

Och de sade vidare: »En HERREN högtid plägar ju hållas år efter år i Silo, som ligger norr om Betel, öster om den väg som går från Betel upp till Sikem, och söder om Lebona.»


וַיֹּאמְרוּ   הִנֵּה   חַג   יְהוָה   בְּשִׁלוֹ   מִיָּמִים   יָמִימָה   אֲשֶׁר   מִצְּפוֹנָה   לְבֵית   אֵל   מִזְרְחָה   הַשֶּׁמֶשׁ   לִמְסִלָּה   הָעֹלָה   מִבֵּית   אֵל   שְׁכֶמָה   וּמִנֶּגֶב   לִלְבוֹנָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.



Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּאמְר֡וּ
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3mp
2009
הִנֵּה֩ Se, beskåda behold HTj
2282
9014
חַג
־
högtid feast
link
HNcbsc
3068
יְהוָ֨ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9003
7887
בְּ
שִׁל֜וֹ
i, på, med
Shilo
in
Shiloh
HR/Npl
9006
3117
9015
מִ
יָּמִ֣ים
׀
från
dag
from
day
separate
HR/Ncmpa
3117
9011
יָמִ֗ימָ
ה
dag day
to
HNcmpa/Sd
0834a
אֲשֶׁ֞ר som, vilket, vilken which HTr
9006
6828
9011
מִ
צְּפ֤וֹנָ
ה
från

[till]
from
north
to
HR/Ncbsc/Sd
9005
1008
9014
לְ
בֵֽית
־
till, för
Betel
to
Beth-el
link
HR/Npl
1008
אֵל֙ Betel Beth-el HNpl
4217
9011
מִזְרְחָ֣
ה
öster, östra, patsen för solens uppgång east
to
HNcbsc/Sd
9009
8121
הַ
שֶּׁ֔מֶשׁ
[best. form]
the
sun
HTd/Ncbsa
9005
4546
לִ
מְסִלָּ֔ה
till, för
allmän väg
to
highway
HR/Ncfsa
9009
5927
הָ
עֹלָ֥ה
[best. form]
the
to ascend
HTd/Vqrfsa
9006
1008
9014
מִ
בֵּֽית
־
från
Betel
from
Beth-el
link
HR/Npl
1008
אֵ֖ל Betel Beth-el HNpl
7927
9011
שְׁכֶ֑מָ
ה
Shechem Shechem
to
HNpl/Sd
9002
9006
5045
וּ
מִ
נֶּ֖גֶב
och
Negev
and
from
Negeb
HC/R/Ncbsa
9005
3829
9016
לִ
לְבוֹנָֽה
׃
till, för
Lebona
[Vers slut]
to
Lebonah
verseEnd
HR/Npl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.