Domarboken 1:6

Men Adoni-Bezek flydde och de jagade efter honom och fångade honom och högg av hans tummar och hans stortår. [Denna form av lemlästning var vanlig, vilket gjorde kungen oförmögen att hantera vapen och strida. Han blev också inkapabel att utföra prästtjänst, se 3 Mos 8:23‑24.]


וַיָּנָס   אֲדֹנִי   בֶזֶק   וַיִּרְדְּפוּ   אַחֲרָיו   וַיֹּאחֲזוּ   אֹתוֹ   וַיְקַצְּצוּ   אֶת   בְּהֹנוֹת   יָדָיו   וְרַגְלָיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5127
וַ
יָּ֙נָס֙
och
seq
to flee
Hc/Vqw3ms
0137
אֲדֹ֣נִי Adoni-Besek Adoni-bezek HNpm
0137
בֶ֔זֶק Adoni-Besek Adoni-bezek HNpm
9001
7291
וַֽ
יִּרְדְּפ֖וּ
och
seq
to pursue
Hc/Vqw3mp
0310a
9033
אַחֲרָ֑י
ו
efter, sedan behind
him
HNcmpc/Sp3ms
9001
0270
וַ
יֹּאחֲז֣וּ
och
gripa, fastna, hålla, skaffa
seq
to grasp
Hc/Vqw3mp
0853
9033
אֹת֔
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
9001
7112
וַֽ
יְקַצְּצ֔וּ
och
seq
to cut
Hc/Vpw3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0931
בְּהֹנ֥וֹת tumme, stortå thumb HNcfpc
3027
9023
יָדָ֖י
ו
hand hand
his
HNcbdc/Sp3ms
9002
7272
9023
9016
וְ
רַגְלָֽי
ו
׃
och

and
foot
his
verseEnd
HC/Ncbdc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.