Domarboken 18:30

Och Dans barn ställde där upp åt sig den skurna gudabilden; och Jonatan, son till Gersom, Manasses son, och hans söner voro präster åt daniternas stam, ända till dess att landets folk fördes bort i fångenskap.


וַיָּקִימוּ   לָהֶם   בְּנֵי   דָן   אֶת   הַפָּסֶל   וִיהוֹנָתָן   בֶּן   גֵּרְשֹׁם   בֶּן   מְנַשֶּׁה   הוּא   וּבָנָיו   הָיוּ   כֹהֲנִים   לְשֵׁבֶט   הַדָּנִי   עַד   יוֹם   גְּלוֹת   הָאָרֶץ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἔστησαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Δαν τὸ γλυπτόν καὶ Ιωναθαμ υἱὸς Γηρσομ υἱὸς Μανασση αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἱερεῖς τῇ φυλῇ Δαν ἕως ἡμέρας ἀποικίας τῆς γῆς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6965b
וַ
יָּקִ֧ימוּ
och
upprätta, bekräfta
seq
to arise
Hc/Vhw3mp
9005
9038
לָ
הֶ֛ם
till, för
to
them
HRd/Sp3mp
1121a
9014
בְּנֵי
־
son son
link
HNcmpc
1835
דָ֖ן Dan Dan HNpl
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
6459
הַ
פָּ֑סֶל
[best. form]
bildstod
the
idol
HTd/Ncbsa
9002
3083
וִ֠
יהוֹנָתָן
och
Jonatan
and
Jehonathan
HC/Npm
1121a
9014
בֶּן
־
son son
link
HNcbsc
1647
גֵּרְשֹׁ֨ם Gershom Gershom HNpm
1121a
9014
בֶּן
־
son son
link
HNcbsc
4519
מְנַשֶּׁ֜ה Manasse Manasseh HNpm
1931
ה֣וּא han, hon, den, det he HPp3ms
9002
1121a
9023
וּ
בָנָ֗י
ו
och
son
hans
and
son
his
HC/Ncmpc/Sp3ms
1961
הָי֤וּ att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqp3cp
3548
כֹהֲנִים֙ präst priest HNcmpa
9005
7626
לְ
שֵׁ֣בֶט
till, för
stam
to
tribe
HR/Ncbsc
9009
1839 (hebr. 1835)
הַ
דָּנִ֔י
[best. form]
the
Danite
HTd/Ngbsa
5704
9014
עַד
־
till till
link
HR
3117
י֖וֹם dag day HNcbsa
1540
גְּל֥וֹת blotta to uncover HVqcc
9009
0776
9016
הָ
אָֽרֶץ
׃
[best. form]
land, jord
[Vers slut]
the
land
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.