Domarboken 18:11

Så bröto sex hundra man av daniternas släkt, omgjordade med vapen, upp därifrån, nämligen från Sorga och Estaol.


וַיִּסְעוּ   מִשָּׁם   מִמִּשְׁפַּחַת   הַדָּנִי   מִצָּרְעָה   וּמֵאֶשְׁתָּאֹל   שֵׁשׁ   מֵאוֹת   אִישׁ   חָגוּר   כְּלֵי   מִלְחָמָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5265
וַ
יִּסְע֤וּ
och
seq
to set out
Hc/Vqw3mp
9006
8033
מִ
שָּׁם֙
från
from
there
HR/D
9006
4940
מִ
מִּשְׁפַּ֣חַת
från
släkt
from
family
HR/Ncfsc
9009
1839 (hebr. 1835)
הַ
דָּנִ֔י
[best. form]
the
Danite
HTd/Ngbsa
9006
6881
מִ
צָּרְעָ֖ה
från
from
Zorah
HR/Npl
9002
9006
0847
וּ
מֵ
אֶשְׁתָּאֹ֑ל
och
Eshtaol
and
from
Eshtaol
HC/R/Npl
8337
9014
שֵֽׁשׁ
־
six
link
HNcbsa
3967
מֵא֣וֹת hundra hundred HNcfpa
0376
אִ֔ישׁ man, hanne man HNcbsa
2296
חָג֖וּר ha bältet om livet to gird HVqsmsa
3627
כְּלֵ֥י redskap, kärl article HNcmpc
4421
9016
מִלְחָמָֽה
׃
strid battle
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.