Domarboken 13:7

Och han sade till mig: "Se, du skall bliva havande och föda en son; drick nu icke vin eller starka drycker och ät icke något orent, ty gossen skall vara en Guds nasir, från moderlivet ända till sin död."»


וַיֹּאמֶר   לִי   הִנָּךְ   הָרָה   וְיֹלַדְתְּ   בֵּן   וְעַתָּה   אַל   תִּשְׁתִּי   יַיִן   וְשֵׁכָר   וְאַל   תֹּאכְלִי   כָּל   טֻמְאָה   כִּי   נְזִיר   אֱלֹהִים   יִהְיֶה   הַנַּעַר   מִן   הַבֶּטֶן   עַד   יוֹם   מוֹתוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
9005
9030
לִ֔
י
till, för
to
me
HRd/Sp1bs
2009
9042
הִנָּ֥
ךְ
Se, beskåda behold
you
HTj/Sp2fs
2030a
הָרָ֖ה gravid pregnant HAafsa
9002
3205
וְ
יֹלַ֣דְתְּ
och
att föda
and
to beget
HC/Vqrfsa
1121a
בֵּ֑ן son son HNcbsa
9002
6258
וְ
עַתָּ֞ה
och
and
now
HC/D
0408
9014
אַל
־
inte not
link
HTn
8354
9015
תִּשְׁתִּ֣י
׀
to drink
separate
HVqi2fs
3196
יַ֣יִן vin wine HNcbsa
9002
7941
וְ
שֵׁכָ֗ר
och
and
strong drink
HC/Ncbsa
9002
0408
9014
וְ
אַל
־
och
inte
and
not
link
HC/Tn
0398
תֹּֽאכְלִי֙ äta to eat HVqi2fs
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
2932
טֻמְאָ֔ה orenhet uncleanness HNcfsa
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
5139
נְזִ֤יר Nazirite HNcbsc
0430
אֱלֹהִים֙ Gud God HNcmpa
1961
יִהְיֶ֣ה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3ms
9009
5288
הַ
נַּ֔עַר
[best. form]
the
youth
HTd/Ncbsa
4480a
9014
מִן
־
från from
link
HR
9009
0990
הַ
בֶּ֖טֶן
[best. form]
mage, moderliv
the
belly
HTd/Ncbsa
5704
9014
עַד
־
till
link
HR
3117
י֥וֹם dag day HNcbsc
4194
9023
9016
9017
מוֹתֽ
וֹ
׃
פ
död
[Vers slut]
death
his
verseEnd
para
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.