Domarboken 11:40

Sedan blev det en sedvänja i Israel att Israels döttrar år efter år gingo åstad för att lovprisa gileaditen Jeftas dotter, under fyra dagar vart år.


מִיָּמִים   יָמִימָה   תֵּלַכְנָה   בְּנוֹת   יִשְׂרָאֵל   לְתַנּוֹת   לְבַת   יִפְתָּח   הַגִּלְעָדִי   אַרְבַּעַת   יָמִים   בַּשָּׁנָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
3117
9015
מִ
יָּמִ֣ים
׀
från
dag
from
day
separate
HR/Ncmpa
3117
9011
יָמִ֗ימָ
ה
dag day
to
HNcmpa/Sd
1980
תֵּלַ֙כְנָה֙ to go HVqi3fp
1323
בְּנ֣וֹת dotter daughter HNcfpc
3478
יִשְׂרָאֵ֔ל Israel Israel HNpl
9005
8567
לְ
תַנּ֕וֹת
till, för
to
to recount
HR/Vpcc
9005
1323
9014
לְ
בַת
־
till, för
dotter
to
daughter
link
HR/Ncfsc
3316
יִפְתָּ֖ח Jefta Iphtah HNpm
9009
1569 (hebr. 1568)
הַ
גִּלְעָדִ֑י
[best. form]
the
Gileadite
HTd/Ngbsa
0702
אַרְבַּ֥עַת fyra four HNcfsc
3117
יָמִ֖ים dag day HNcmpa
9003
8141
9016
9018
בַּ
שָּׁנָֽה
׃
ס
i, på, med

[Vers slut]
in
year
verseEnd
section
HRd/Ncfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.