Daniel 9:24

[Gabriel kommer att tala om 70 sjuperioder som rör det judiska folket. Hebreiskan använder ordet "shavuim" som betyder 7 av något slag. Det anger en tidsperiod på 7 utan någon enhet på samma sätt som "ett dussin" på svenska kan syfta på 12 stycken av något vad som helst. Sjuperioderna kan syfta på 7 år, 7 dagar, 7 månader eller en symbolisk "fulländad" tid. År är dock den mest troliga enheten, i inledningen talas t.ex. om 70 år. Ett vanligt uttryck för en sådan här "sjuperiod" eller vecka av år är då "årsvecka". En för judarna välbekant sjuårsperiod var också det sjunde sabbatsåret för landet då åkrarna skulle ligga i träda, se 3 Mos 25:1‑6. Vart sjunde sådant år, dvs. det 49:e året, var ett jubelår. Det var ett år då hela samhället fick en nystart – alla lån avskrevs och landområdena återgick till sina ursprungliga ägare, se 3 Mos 25:7. Detta system med både plan- och marknadsekonomi säkerställde att även om föräldragenerationen gjort dåliga val skulle inte barnen behöva ärva deras skulder. När Mose fick denna förordning kom det också med en varning att om det judiska folket inte höll denna princip skulle de bli kringspridda bland folken, se 3 Mos 26:33‑35; Jer 34:12‑22.
    Systemet med sabbatsår började gälla när israeliterna kom in landet, se 3 Mos 25:2. När Salomo började bygga templet var det 480 år efter uttåget ur Egypten, se 1 Kung 6:1. Samma varning om att folket skulle bli kringspridda ger Gud till Salomo, se 1 Kung 9:6‑9. Det nämns att Salomo tog ut höga skatter av folket och troligtvis hölls inte dessa sabbatsår, se 1 Kung 5:13‑14; 12:6‑11. Detta resulterar i Jerusalems belägring 605 f.Kr. och Jerusalems fall 586 f.Kr. Det är värt att notera att det norra riket faller redan 722 f.Kr. Deras avfall var större än det södra rikets. De höll inte ens sabbaten en gång i veckan eller de andra högtidsdagarna, vilket kan vara anledningen till att deras tid rann ut snabbare.

Stora profetiska händelser har skett vart 490/500 år i Israels historia:
  • Abraham föds, ca 1950 f.Kr.
  • Uttåget ur Egypten, ca 1450 f.Kr.
  • Första templets invigs, 996 f.Kr.
  • Templet återinvigs, 516 f.Kr.
  • Jesus föds 8-4 f.Kr., dör och uppstår 30 eller 33 e.Kr.
I själva definitionen av jubelår finns en viss osäkerhet i formuleringen om jubelåret ska inkluderas eller läggas till det 49:e året så att cykeln blir 50 år. Det gör att cykeln kan variera mellan 490 och 500 år. De 40 åren i ökenvandringen verkar inte räknas med, vilket gör att det finns en marginal, se 1 Kung 6:1.]


Sjuttio sjuperioder [70 årsveckor vilket motsvarar 490 år] är bestämda (ordagrant 'ristade' eller 'utskurna') över ditt folk [det judiska folket] och din heliga stad [Jerusalem]. [En bestämd tidsperiod är 'utskuren' som specifikt berör det judiska folket, Jerusalem och Israel. Anledningen är:]
    För att få ett slut på överträdelsen.
    För att försegla synder.
    För att sona (övertäcka) skulden.
    För att införa en evig rättfärdighet.
    För att försegla synen och profetian (som med ett sigill).
    För att smörja (avskilja till helig tjänst) det allra heligaste. [Det allra heligaste syftar troligtvis på templet, och då specifikt på Gudsstaden och det framtida templet i Jerusalem. Hesekiel var samtida med Daniel och hans syn i kap 40-48 var inte okänd.]


שָׁבֻעִים   שִׁבְעִים   נֶחְתַּךְ   עַל   עַמְּךָ   וְעַל   עִיר   קָדְשֶׁךָ   לְכַלֵּא   הַפֶּשַׁע   וּלַחְתֹּם   חַטָּאוֹת   וּלְכַפֵּר   עָוֹן   וּלְהָבִיא   צֶדֶק   עֹלָמִים   וְלַחְתֹּם   חָזוֹן   וְנָבִיא   וְלִמְשֹׁחַ   קֹדֶשׁ   קָדָשִׁים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7620
שָׁבֻעִ֨ים week HNcmpa
7657
שִׁבְעִ֜ים seventy HAcmpa
2852
נֶחְתַּ֥ךְ to determine HVNp3ms
5921a
9014
עַֽל
־
upon
link
HR
5971a
9021
9015
עַמְּ
ךָ֣
׀

people
your
separate
HNcbsc/Sp2ms
9002
5921a
9014
וְ
עַל
־


and
upon
link
HC/R
5892b
עִ֣יר city HNcbsc
6944
9021
קָדְשֶׁ֗
ךָ
holiness
your
HNcbsc/Sp2ms
9005
3615
לְ
כַלֵּ֨א

to
to end
HR/Vpcc
9009
6588
הַ
פֶּ֜שַׁע

the
transgression
HTd/Ncbsa
9002
9005
2856
וּ
לַ
חְתֹּם

and
to
to seal
HC/R/Vqcc
2403b
חַטָּאוֹת sin HNcfpa
9002
9005
3722a
וּ
לְ
כַפֵּ֣ר

and
to
to appease
HC/R/Vpcc
5771
עָוֹ֔ן iniquity HNcbsa
9002
9005
0935
וּ
לְ
הָבִ֖יא

and
to
to come (in)
HC/R/Vhcc
6664
צֶ֣דֶק righteousness HNcbsc
5769
עֹֽלָמִ֑ים forever HNcmpa
9002
9005
2856
וְ
לַ
חְתֹּם֙

and
to
to seal
HC/R/Vqcc
2377
חָז֣וֹן syn, dröm, uppenbarelse vision HNcbsa
9002
5030
וְ
נָבִ֔יא

and
prophet
HC/Ncbsa
9002
9005
4886
וְ
לִ
מְשֹׁ֖חַ

and
to
to anoint
HC/R/Vqcc
6944
קֹ֥דֶשׁ holiness HNcbsc
6944
9016
קָֽדָשִֽׁים
׃
holiness
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.