Daniel 5:31

Dareios, medern, tog över riket. Han var då 62 år gammal.

[Kyros hade börjat sin militärkampanj mot Babylon i början av oktober 539 f.Kr. då han vann slaget vid Opis 8 mil norr om Babylon. Den 11 oktober intog han Sippar 6 mil norr om Babylon och närmar sig Babylon. Floden Eufrat rinner rakt genom Babylon. Genom att gräva flera kanaler till en sänka strax norr om Babylon minskas Eufrats vattennivå så mycket att armén kan ta sig in under muren. Strax innan gryningen den 13 oktober marscherar den persiska armén in i Babylon. Den grekiske historikern Herodotos beskriver hur det pågick firande av en religiös högtid och folket var upptagna med att dansa och fira i gryningen när den persiska armén intog staden. Hade man varit på sin vakt hade det lätt gått att försvara staden från murarna som omgärdade floden. Kyros själv kommer till staden 17 dagar senare och utropas som dess befriare.
    Jeremia hade tidigare profeterat om att babylonierna skulle regera i 70 år, se Jer 25:12. Intressant nog var det just år 609 f.Kr. som Nebukadnessars far Nabopolassar brände det sista assyriska fästet i Harran. Några år tidigare hade han plundrat och bränt assyriernas huvudstad Nineve och de överlevande hade flytt till Harran. Han belägrar staden under något års tid tills den faller 609 e.Kr. Det är alltså exakt 70 år mellan 609 f.Kr. – då babylonierna blev världshärskare – fram till 539 f.Kr. då de förlorar makten till mederna och perserna.]


וְדָרְיָוֶשׁ   מָדָיָא   קַבֵּל   מַלְכוּתָא   כְּבַר   שְׁנִין   שִׁתִּין   וְתַרְתֵּין  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
1868 (hebr. 1867)
וְ
דָרְיָ֙וֶשׁ֙
och
and
Darius
AC/Npm
4076 (hebr. 4074)
9010
מָֽדָיָ֔
א
Media
the
ANgbsd/Ta
6902 (hebr. 6901)
קַבֵּ֖ל to receive AVpp3ms
4437 (hebr. 4438)
9010
מַלְכוּתָ֑
א
kingdom
the
ANcfsd/Ta
9004
1247
כְּ
בַ֥ר
som
son, gudason
like
son
AR/Ncbsc
8140 (hebr. 8141)
שְׁנִ֖ין year ANcmpa
8361 (hebr. 8346)
שִׁתִּ֥ין sixty AAcmpa
9002
8648 (hebr. 8147)
9016
וְ
תַרְתֵּֽין
׃
och

[Vers slut]
and
two
verseEnd
AC/Acfda
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.