Daniel 2:39

Efter dig ska ett annat rike [av silver, se vers 32] uppstå, ett som är svagare (lägre) än ditt.

[Det medo-persiska riket grundades av Kyros som var kung i Persien. Han gifte sig med Mediens kungs dotter och de två folkslagen blev ett rike. Tillsammans besegrade de Babylon 539 f.Kr. De två armarna av silver beskriver fint detta rike som varade över 200 år. Babylon var en absolut monarki där kungen hade all makt. I det medo-persiska riket stod inte kungen över lagen, se Dan 6:8, 11, 12, 15.] Sedan ska ett tredje rike av koppar [under Alexander den store] komma och regera över hela jorden.

[Alexander den store började regera 336 f.Kr. Han besegrade medierna och perserna och intog hela den då kända världen fram till hans död, bara 33 år gammal. I Dan 8:5‑8 beskrivs riket som en get med ett stort horn, följt av fyra horn i dess ställe. Det beskriver hur hans rike delades mellan hans fyra generaler. Det grekiska riket bestod i 250-300 år. De grekiska soldaterna hade vapen främst från koppar.
    Den som inte tror att Bibeln kan innehålla profetia väljer att tolka det andra riket som Medien och det tredje som Persien. Man daterar också Daniels bok till ett sent datum så att den är skriven efter att händelserna har inträffat. Det som dock styrker Bibelns trovärdighet är att Medien och Persien vanligtvis annars benämns som ett rike. De identifieras i klartext som ett rike och representeras av ett djur – baggen, se Dan 8:20. Daniels bok ingick också bland de över 900 manuskript som hittades intill Döda havet i Qumran 1947. Det finns fragment från alla tolv kapitel och de dateras till 150 f.Kr. Detta gör att Daniels bok måste varit skriven långt tidigare för att kunna ha fått spridning, kopierats och funnits med i Qumransektens bibliotek.]


וּבָתְרָךְ   תְּקוּם   מַלְכוּ   אָחֳרִי   אֲרַעא   מִנָּךְ   וּמַלְכוּ   תְלִיתָיָא   אָחֳרִי   דִּי   נְחָשָׁא   דִּי   תִשְׁלַט   בְּכָל   אַרְעָא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0870
9021
וּ
בָתְרָ֗
ךְ


and
place
your
AC/Ncbsc/Sp2ms
6966 (hebr. 6965b)
תְּק֛וּם to stand AVqi2ms
4437 (hebr. 4438)
מַלְכ֥וּ kingdom ANcbsa
0317 (hebr. 0312)
אָחֳרִ֖י another AAabsa
0772 (hebr. 0776)
אֲרַ֣עא earth ANcbsa
4481 (hebr. 4480a)
9031
מִנָּ֑
ךְ
from
you
AR/Sp2ms
9002
4437 (hebr. 4438)
וּ
מַלְכ֨וּ

and
kingdom
AC/Ncbsa
8523b (hebr. 7992)
תְלִיתָיָא third AAofsa
0317 (hebr. 0312)
אָחֳרִי֙ another AAabsa
1768 (hebr. 2088)
דִּ֣י that AC
5174 (hebr. 5154)
9010
נְחָשָׁ֔
א
bronze
the
ANcbsd/Ta
1768 (hebr. 2088)
דִּ֥י that AC
7981 (hebr. 7980)
תִשְׁלַ֖ט to rule AVqi3fs
9003
3606 (hebr. 3605)
9014
בְּ
כָל
־


in
all
link
AR/Ncbsc
0772 (hebr. 0776)
9010
9016
אַרְעָֽ
א
׃

earth
the
verseEnd
ANcbsd/Ta
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.