Daniel 1:20

I alla frågor som krävde vishet och förstånd rådfrågade kungen [Nebukadnessar] dem och de visade sig vara tio gånger (ordagrant "tio händer") klokare än alla de spåmän (skrivare, från ordet för penna) och besvärjare som fanns i hela hans rike.


וְכֹל   דְּבַר   חָכְמַת   בִּינָה   אֲשֶׁר   בִּקֵּשׁ   מֵהֶם   הַמֶּלֶךְ   וַיִּמְצָאֵם   עֶשֶׂר   יָדוֹת   עַל   כָּל   הַחַרְטֻמִּים   הָאַשָּׁפִים   אֲשֶׁר   בְּכָל   מַלְכוּתוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
3605
וְ
כֹ֗ל
och
allt
and
all
HC/Ncbsc
1697
דְּבַר֙ ord word HNcbsc
2451
חָכְמַ֣ת vishet wisdom HNcfsc
0998
בִּינָ֔ה förstånd understanding HNcfsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HC
1245
בִּקֵּ֥שׁ söka, utkräva, leta to seek HVpp3ms
9006
9038
מֵ
הֶ֖ם
från
from
them
HR/Sp3mp
9009
4428
הַ
מֶּ֑לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
9001
4672
9038
וַֽ
יִּמְצָאֵ֞
ם
och
hitta
seq
to find
them
Hc/Vqw3ms/Sp3mp
6235
עֶ֣שֶׂר tio ten HNcbsc
3027
יָד֗וֹת hand hand HNcfpa
5921a
עַ֤ל på, över, ovanför upon HR
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
2748
הַֽ
חַרְטֻמִּים֙
[best. form]
spåman
the
magician
HTd/Ncmpa
9009
0825
הָֽ
אַשָּׁפִ֔ים
[best. form]
besvärjare
the
enchanter
HTd/Ncmpa
0834a
אֲשֶׁ֖ר som, vilket, vilken which HC
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
-, bindestreck
in
all
link
HR/Ncbsc
4438
9023
9016
מַלְכוּתֽ
וֹ
׃
kunglighet
[Vers slut]
royalty
his
verseEnd
HNcfsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.