Daniel 1:2

Herren (Adonai, fokus på Guds storhet och makt) gav Jojakim, kungen av Juda, i hans våld.

[Det var inte babyloniernas styrka som gjorde att de fick seger, det var Herren som tillät dem inta landet på grund av gudsfolkets olydnad och avgudadyrkan, se 2 Kung 20:16–17; 24:20. Jojakim var en ond kung i Herrens ögon, 2 Kung 23:35–37. Enligt rabbinsk litteratur levde han i incestförhållande med sin mor, svärdotter och styvmor och han hade för vana att mörda män och våldföra sig på deras kvinnor. Han regerar elva år, från 608-597 f.Kr. Det är en omvälvande politisk tid där Juda och Jerusalem ligger geografiskt sett mellan dåtida stormakter. Det är egyptierna och farao Necho som tillsätter Jojakim som sin lydkung sedan de tillfångatagit hans yngre bror som bara hann vara kung tre månader. När babylonierna, tre år in i Jojakims styre, attackerar Jerusalem 605 f.Kr. sluter Jojakim en pakt med dem, se 2 Kung 24:1. För att försäkra sig om Jojakims lojalitet tar Nebukadnessar några ungdomar av kunglig släkt som gisslan. Detta är den första deportationen till Babylon som berör Daniel och hans vänner. Templet plundras delvis, se Esra 1:9–11.]

Nebukadnessar tog också med sig några av kärlen till Shinar [Babylon, landet mellan floderna Eufrat och Tigris]. Där ställde han in dem i skattkammaren för sina gudar [Marduk och Nebo].

[Det babyloniska riket var den nya stormakten efter assyrierna. I staden Babylon revolterar Nabopolassar mot assyrierna och utropar sig som kung i Babylon 626 f.Kr. Tillsammans med hans son Nebukadnessar formar de det nybabyloniska riket som har sin storhetstid under de kommande 100 åren. Historiska dokument, de babyloniska krönikorna, bekräftar att Nebukadnessar våren 605 f.Kr. stred i den egyptiska utposten Karkemisch i norra Syrien och senare på senvåren svepte ner mot Jerusalem. I den första räden plundras templet och personer som kan utgöra ett hot, däribland Daniel och hans vänner, tas med som fångar. Nebukadnessar fortsätter ner mot Egypten, men när han får besked om sin fars Nabopolassars död 15 augusti, skyndar han hem. Han tar vägen genom öknen och kommer fram före Daniel och fångarna som tar den vanliga längre vägen längs med floden Eufrat. En lertavla visar att Nebukadnessar blev kung 7 september. Nebukadnessar fortsätter sina fälttåg. Sju år senare, 597 f.Kr. erövras Jerusalem. Det är i denna andra deportation som profeten Hesekiel förs bort. År 586 f.Kr. förstörs templet och den tredje vågen av fångar förs bort till Babylonien.]


וַיִּתֵּן   אֲדֹנָי   בְּיָדוֹ   אֶת   יְהוֹיָקִים   מֶלֶךְ   יְהוּדָה   וּמִקְצָת   כְּלֵי   בֵית   הָאֱלֹהִים   וַיְבִיאֵם   אֶרֶץ   שִׁנְעָר   בֵּית   אֱלֹהָיו   וְאֶת   הַכֵּלִים   הֵבִיא   בֵּית   אוֹצַר   אֱלֹהָיו  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5414
וַ
יִּתֵּן֩
och
ge
seq
to give
Hc/Vqw3ms
0136
אֲדֹנָ֨י Herren, Herre Lord HNpt
9003
3027
9023
בְּ
יָד֜
וֹ
i, på, med
hand
in
hand
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3079
יְהוֹיָקִ֣ים Jojakim Jehoiakim HNpm
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
3063
יְהוּדָ֗ה Juda Judah HNpl
9002
9006
7117
וּ
מִ
קְצָת֙
och
slut, slutet
and
from
end
HC/R/Ncfsc
3627
כְּלֵ֣י redskap, kärl article utensil HNcmpc
1004b
9014
בֵית
־
hus house
link
HNcbsc
9009
0430
הָֽ
אֱלֹהִ֔ים
[best. form]
Gud
the
God
HTd/Ncmpa
9001
0935
9038
וַ
יְבִיאֵ֥
ם
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
them
Hc/Vhw3ms/Sp3mp
0776
9014
אֶֽרֶץ
־
land, jord land
link
HNcbsc
8152
שִׁנְעָ֖ר Shinar Shinar HNpl
1004b
בֵּ֣ית hus house HNcbsc
0430
9023
אֱלֹהָ֑י
ו
Gud God
his
HNcmpc/Sp3ms
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
9009
3627
הַ
כֵּלִ֣ים
[best. form]
redskap, kärl
the
article utensil
HTd/Ncmpa
0935
הֵבִ֔יא att komma, föra fram to come (in) HVhp3ms
1004b
בֵּ֖ית hus house HNcbsc
0214
אוֹצַ֥ר Skatt, skattkammare, förrådshus treasure HNcbsc
0430
9023
9016
אֱלֹהָֽי
ו
׃
Gud
[Vers slut]
God
his
verseEnd
HNcmpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.