Daniel 12:11

Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar.

[Nu ges fler detaljer om historiens sista händelser. Den stora vedermödan börjar när Antikrist avskaffar slaktoffer och matoffer, se Dan 9:27 och sätter upp något avskyvärt i ett framtida tempel i Jerusalem. Jesus nämner att detta ska ske strax innan han kommer tillbaka, se Matt 24:15. Antiochos IV reste upp ett Zeus altare, se Dan 11:31. Exakt vad det "avskyvärda" är som Antikrist kommer att sätta upp är inte klart, men det kommer att göra att det dagliga offret inte fortsätter, och templet blir ödelagt. I Dan 12:7 och Dan 7:25 har tiden 3,5 år, som motsvarar 42 månader angetts. Räknar man med 30 dagars månad så blir det 1 260 dagar. Det antalet nämns i Uppenbarelseboken synonymt med 3,5 år och 42 månader, se Upp 11:2; 11:3; 12:6; 12:14; 13:5. Här i vers 11 nämns nu ett nytt tal 1 290. Det är 1 260 + 30 dagar. Det verkar som om att en månad efter att vedermödan har avslutats kommer något viktigt att ske.]


וּמֵעֵת   הוּסַר   הַתָּמִיד   וְלָתֵת   שִׁקּוּץ   שֹׁמֵם   יָמִים   אֶלֶף   מָאתַיִם   וְתִשְׁעִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9006
6256
וּ
מֵ
עֵת֙

and
from
time
HC/R/Ncbsa
5493
הוּסַ֣ר to turn aside HVHp3ms
9009
8548
הַ
תָּמִ֔יד

the
continuity
HTd/Ncbsa
9002
9005
5414
וְ
לָ
תֵ֖ת

and
to
to give
HC/R/Vqcc
8251
שִׁקּ֣וּץ abomination HNcbsa
8074
שֹׁמֵ֑ם be desolate HVqrmsa
3117
יָמִ֕ים day HNcmpa
0505
אֶ֖לֶף tusen thousand HAcbsa
3967
מָאתַ֥יִם hundred HAcfda
9002
8673
9016
וְ
תִשְׁעִֽים
׃


and
ninety
verseEnd
HC/Acmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.