Apostlagärningarna 9:26

När Saulus kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom, eftersom de inte trodde att han var en lärjunge.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Παραγενόμενος   δὲ   ὁ   Σαῦλος   εἰς   Ἰερουσαλὴμ   ἐπείραζεν   κολλᾶσθαι   τοῖς   μαθηταῖς·   καὶ   πάντες   ἐφοβοῦντο   αὐτὸν   μὴ   πιστεύοντες   ὅτι   ἐστὶν   μαθητής.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3854 Παραγενόμενος komma Having arrived V-2ADP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4569 Σαῦλος Saulus Saul N-NSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem, N-ASF-L
G3985 ἐπείραζεν pröva, fresta he was trying V-IAI-3S
G2853 κολλᾶσθαι ansluta till, umgås, förena to join V-PPN
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G3101 μαθηταῖς· lärjunge disciples. N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G5399 ἐφοβοῦντο frukta were afraid of V-INI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4100 πιστεύοντες att tro believing V-PAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1510 ἐστὶν är he is V-PAI-3S
G3101 μαθητής. lärjunge a disciple. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.