Apostlagärningarna 7:34

Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar,
    och jag har stigit ner för att befria dem.
Gå nu! Jag sänder dig till Egypten [som min budbärare].
[2 Mos 3:7-8, 10]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἰδὼν   εἶδον   τὴν   κάκωσιν   τοῦ   λαοῦ   μου   τοῦ   ἐν   Αἰγύπτῳ   καὶ   τοῦ   στεναγμοῦ   αὐτῶν   ἤκουσα·   καὶ   κατέβην   ἐξελέσθαι   αὐτούς·   καὶ   νῦν   δεῦρο   ἀποστείλω   σε   εἰς   Αἴγυπτον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta Having seen, V-2AAP-NSM
G1492 εἶδον veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I saw V-2AAI-1S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2561 κάκωσιν förtryck oppression N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2992 λαοῦ folk people N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0125 Αἰγύπτῳ Egypten Egypt, N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G4726 στεναγμοῦ suck groans N-GSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G0191 ἤκουσα· höra, lyssna I have heard, V-AAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2597 κατέβην komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner I have come down V-2AAI-1S
G1807 ἐξελέσθαι frälsa, rädda, befria, plocka ut to deliver V-2AMN
G0846 αὐτούς· honom, dem, henne, den, det them; P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G1204 δεῦρο kom, come, ADV
G0649 ἀποστείλω skicka, skicka iväg, skicka ut I may send V-AAS-1S
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0125 Αἴγυπτον.¶ Egypten Egypt.’ N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.