Apostlagärningarna 7:32

'Jag är dina fäders Gud,
    Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.' [2 Mos 3:6] Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   ὁ   θεὸς   τῶν   πατέρων   σου,   ὁ   θεὸς   Ἀβραὰμ   καὶ   ὁ   θεὸς   Ἰσαὰκ   καὶ   ὁ   θεὸς   Ἰακώβ.   ἔντρομος   δὲ   γενόμενος   Μωϋσῆς   οὐκ   ἐτόλμα   κατανοῆσαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I [am] P-1NS
G3588 denna, denne the T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3962 πατέρων fader Fathers N-GPM
G4771 σου, du, ni, er of you, P-2GS
G3588 denna, denne the T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G0011 Ἀβραὰμ Abraham of Abraham, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G2464 Ἰσαὰκ Isak of Isaac, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G2384 Ἰακώβ. Jakob of Jacob.’ N-GSM-P
G1790 ἔντρομος darra, skaka Terrified A-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1096 γενόμενος vara, ske, bli, bli gjort, komma having become V-2ADP-NSM
G3475 Μωϋσῆς Mose Moses, N-NSM-P
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G5111 ἐτόλμα våga, ha mod he was daring V-IAI-3S
G2657 κατανοῆσαι. Ge akt på, skåda, märka, se efter to look. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.