Apostlagärningarna 5:29

Då svarade Petrus och de andra apostlarna: "Vi måste lyda Gud mer än människor.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Πέτρος   καὶ   οἱ   ἀπόστολοι   εἶπαν·   πειθαρχεῖν   δεῖ   θεῷ   μᾶλλον   ἢ   ἀνθρώποις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς svara Answering V-AOP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0652 ἀπόστολοι apostel, budbärare apostles N-NPM
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3P
G3980 πειθαρχεῖν lyda To obey V-PAN
G1210 δεῖ binda it is necessary V-PAI-3S
G2316 θεῷ Gud to God, N-DSM
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället rather ADV
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G0444 ἀνθρώποις. människa to men. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.