Apostlagärningarna 2:3

Tungor som av eld syntes, de fördelade sig och satte sig på var och en av dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὤφθησαν   αὐτοῖς   διαμεριζόμεναι   γλῶσσαι   ὡσεὶ   πυρὸς   καὶ   ἐκάθισεν   ἐφ᾽   ἕνα   ἕκαστον   αὐτῶν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3708 ὤφθησαν se there appeared V-API-3P
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G1266 διαμεριζόμεναι dela, fördela, utsprida dividing V-PEP-NPF
G1100 γλῶσσαι tunga tongues N-NPF
G5616 ὡσεὶ liksom as CONJ
G4442 πυρὸς eld of fire N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2523 ἐκάθισεν sitta, sitta ner, att sitta sat V-AAI-3S
G1909 ἐφ᾽ på, i, till upon PREP
G1520 ἕνα en one A-ASM
G1538 ἕκαστον var och en, alla, varje each A-ASM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.