Apostlagärningarna 28:22

Men vi vill gärna höra från dig vad du tänker, för vi vet att den här sekten blir motsagd överallt."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀξιοῦμεν   δὲ   παρὰ   σοῦ   ἀκοῦσαι   ἃ   φρονεῖς·   περὶ   μὲν   γὰρ   τῆς   αἱρέσεως   ταύτης   γνωστὸν   ἡμῖν   ἐστιν   ὅτι   πανταχοῦ   ἀντιλέγεται.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0515 ἀξιοῦμεν (axioo)
räkna sig värdig, anse sig värdig... We deem it worthy
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PAI-1P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på... from
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G0191 ἀκοῦσαι (akouo)
höra, lyssna to hear
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G3739 (hos, he, ho)
vem what
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
R-APN
G5426 φρονεῖς· (phroneo)
tänka you think,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G3303 μὲν (men)
verkligen, med säkerhet, förvisso, ... truly
Partikel Partikel
PRT
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G0139 αἱρέσεως (hairesis)
parti sect
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3778 ταύτης (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
D-GSF
G1110 γνωστὸν (gnostos)
bekant, bekanta known
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G1473 ἡμῖν (ego)
oss to us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. första person Dativ Plural
P-1DP
G1510 ἐστιν (eimi)
är it is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3837 πανταχοῦ (pantachou)
överallt everywhere
Adverb Adverb
ADV
G0483 ἀντιλέγεται.¶ (antilego)
motsäga, förneka, ifrågasätta it is spoken against.
VERB Verb
Närvarande Passiv Indikativ Närvarande Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PPI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)