Apostlagärningarna 28:16

[Rom grundades 753 f.Kr. och var byggd på sju kullar vid floden Tibern. Rom hade under Paulus tid omkring 400 000 invånare. Det berömda Colosseum fanns ännu inte, det byggdes i slutet på 70-talet e.Kr., men berömda byggnader var Jupiters tempel, Caesars palats och krigsguden Mars tempel. I Rom fanns en stor judisk befolkning på närmare 50 000 personer. De var indelade i minst elva synagogor, efter stadens olika distrikt.]

När vi kom fram till Rom fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom.

[Tillsammans med Paulus finns även Lukas och Aristarchus som rest med honom från Jerusalem. I breven som Paulus skriver från Rom omnämns även Timoteus, Johannes Markus och Demas. Paulus är i husarrest. Han bor troligen i ett romerskt hyreshus i närheten av pretoriangardets förläggning utanför stadsmuren i nordöstra Rom. Bostaden verkar rymlig, se vers 23. Lukas och flera av Paulus medarbetare bor troligen också där med honom. Vakten som är fastkedjad till Paulus högra hand är en soldat av låg rang. Detta återspeglar att Paulus ställning som romersk medborgare inte var lika speciell i Rom som i provinserna, se Apg 22:25–29.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὅτε   δὲ   εἰσήλθομεν   εἰς   Ῥώμην,   ἐπετράπη   τῷ   Παύλῳ   μένειν   καθ᾽   ἑαυτὸν   σὺν   τῷ   φυλάσσοντι   αὐτὸν   στρατιώτῃ.¶  

Textus Receptus (TR)

Ὅτε   δὲ   εἰσήλθομεν   εἰς   Ῥώμην,   ὁ   ἑκατόνταρχος   παρέδωκεν   τοὺς   δεσμίους   τῷ   στρατοπεδάρχῃ   ἐπετράπη   τῷ   δὲ   Παύλῳ   μένειν   καθ᾽   ἑαυτὸν   σὺν   τῷ   φυλάσσοντι   αὐτὸν   στρατιώτῃ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 23 (+7).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 Ὅτε (hote)
när, medans When
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1525 εἰσήλθομεν (eiserchomai)
komma we came
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-2AAI-1P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G4516 Ῥώμην, (Rhome)
Rom Rome,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
Plats Plats
N-ASF-L
G2010 ἐπετράπη (epitrepo)
tillåta, ge lov, låta was allowed
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3972 Παύλῳ (Paulos)
Paulus Paul
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P
G3306 μένειν (meno)
stanna, bo, to stay
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G2596 καθ᾽ (kata)
enligt, mot, i by
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτὸν (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi... himself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Ackusativ Sing. tredje person Ackusativ Singular Maskulin
F-3ASM
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G5442 φυλάσσοντι (phulasso)
vakta, hålla is guarding
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
V-PAP-DSM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G4757 στρατιώτῃ.¶ (stratiotes)
soldat soldier.
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)