Apostlagärningarna 1:20

I Psaltarens bok står det skrivet: 'Låt hans gård bli öde,
    låt ingen bo där.' [Ps 69:26] och lite senare: 'Låt hans ämbete tas av en annan.' [Ps 109:8]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

γέγραπται   γὰρ   ἐν   βίβλῳ   ψαλμῶν·   γενηθήτω   ἡ   ἔπαυλις   αὐτοῦ   ἔρημος   καὶ   μὴ   ἔστω   ὁ   κατοικῶν   ἐν   αὐτῇ,   καὶ   τὴν   ἐπισκοπὴν   αὐτοῦ   λαβέτω   ἕτερος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1125 γέγραπται skriva It has been written V-RPI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G0976 βίβλῳ bok, skriftrulle book N-DSF
G5568 ψαλμῶν· psalm of Psalms: N-GPM
G1096 γενηθήτω vara, ske, bli, bli gjort, komma should become V-AOM-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1886 ἔπαυλις gård homestead N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2048 ἔρημος vildmark, ödemark, öken desolate, A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1510 ἔστω är should there be V-PAM-3S
G3588 denna, denne [one] who T-NSM
G2730 κατοικῶν bo, bosätta, bor is dwelling V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῇ, honom, dem, henne, den, det it,’ P-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and, CONJ
G3588 τὴν denna, denne The T-ASF
G1984 ἐπισκοπὴν besök, ämbete, församlingsledare position N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2983 λαβέτω få, ta should take V-2AAM-3S
G2087 ἕτερος. annan, den andre, annan sak, vissa another.’ A-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.