Apostlagärningarna 16:22

Även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   συνεπέστη   ὁ   ὄχλος   κατ᾽   αὐτῶν,   καὶ   οἱ   στρατηγοὶ   περιρήξαντες   αὐτῶν   τὰ   ἱμάτια   ἐκέλευον   ῥαβδίζειν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4911 συνεπέστη resa sig tillsammans, gå till angrepp tillsammans rose up together V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara crowd N-NSM
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i against PREP
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4755 στρατηγοὶ befälhavare magistrates N-NPM
G4048 περιρήξαντες slita av having torn off V-AAP-NPM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2440 ἱμάτια plagg, kläder, dräkt garments, N-APN
G2753 ἐκέλευον befalla were commanding V-IAI-3P
G4463 ῥαβδίζειν· piska, slå med pinnar to beat with rods. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.