Apostlagärningarna 14:9

Han lyssnade när Paulus predikade [antagligen ute på stadens torg]. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτος   ἤκουσεν   τοῦ   Παύλου   λαλοῦντος,   ὃς   ἀτενίσας   αὐτῷ   καὶ   ἰδὼν   ὅτι   ἔχει   πίστιν   τοῦ   σωθῆναι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This [man] D-NSM
G0191 ἤκουσεν höra, lyssna heard V-AAI-3S
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3972 Παύλου Paulus Paul N-GSM-P
G2980 λαλοῦντος, tala, säga, predika, uttala speaking, V-PAP-GSM
G3739 ὃς vem who, R-NSM
G0816 ἀτενίσας fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken having looked intently V-AAP-NSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det at him P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2192 ἔχει ha, vara, behöva he has V-PAI-3S
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G4982 σωθῆναι, frälsa, hela to be healed, V-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.