Apostlagärningarna 13:35

Därför säger han också i en annan psalm: 'Du ska inte låta din Helige se förgängelsen (då kroppen förmultnar efter döden).'
[Ps 16:10]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διότι   καὶ   ἐν   ἑτέρῳ   λέγει·   οὐ   δώσεις   τὸν   ὅσιόν   σου   ἰδεῖν   διαφθοράν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι eftersom, för att, därför att, för therefore CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2087 ἑτέρῳ annan, den andre, annan sak, vissa another A-DSM
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla He says: V-PAI-3S
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1325 δώσεις ge, få You will allow V-FAI-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3741 ὅσιόν helig Holy One A-ASM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G1492 ἰδεῖν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to see V-2AAN
G1312 διαφθοράν. förgängelse decay.’ N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.