Apostlagärningarna 13:11

Nu kommer Herrens hand över dig, och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen." [Denne falske profet hette "Barjesus". Etymologiskt betydde det "frälsarens son", men han var raka motsatsen.]
    I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   νῦν   ἰδοὺ   χεὶρ   τοῦ   κυρίου   ἐπὶ   σέ,   καὶ   ἔσῃ   τυφλὸς   μὴ   βλέπων   τὸν   ἥλιον   ἄχρι   καιροῦ.   παραχρῆμά   τε   ἔπεσεν   ἐπ᾽   αὐτὸν   ἀχλὺς   καὶ   σκότος,   καὶ   περιάγων   ἐζήτει   χειραγωγούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G5495 χεὶρ hand [the] hand N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre of the Lord N-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till [is] upon PREP
G4771 σέ, du, ni, er you, P-2AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἔσῃ är you will be V-FDI-2S
G5185 τυφλὸς blind blind, A-NSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0991 βλέπων se, ge akt på seeing V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2246 ἥλιον sol, öst sun N-ASM
G0891 ἄχρι fram tills, till, during PREP
G2540 καιροῦ. tid, rätt tid, tillfälle a season. N-GSM
G3916 παραχρῆμά på en gång Immediately ADV
G5037 τε och then CONJ
G4098 ἔπεσεν falla fell V-2AAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G0887 ἀχλὺς töcken mist N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4655 σκότος, mörker darkness, N-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4013 περιάγων gå omkring going about V-PAP-NSM
G2212 ἐζήτει söka, söka efter he was seeking V-IAI-3S
G5497 χειραγωγούς. någon som håller i handen och leder someone to lead [him] by the hand. N-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.