Apostlagärningarna 11:12

Anden [den helige Ande] sade till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. Dessa sex [judiska] bröder [som är med mig här som vittnen] följde också med mig [till Caesarea], och vi kom in i mannens [Cornelius] hus. [Att det var totalt sju vittnen, sex män plus Petrus, kan ha betydelse. Sju sigill beseglade ofta viktiga romerska dokument.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἶπεν   δὲ   τὸ   πνεῦμά   μοι   συνελθεῖν   αὐτοῖς   μηδὲν   διακρίναντα.   ἦλθον   δὲ   σὺν   ἐμοὶ   καὶ   οἱ   ἓξ   ἀδελφοὶ   οὗτοι,   καὶ   εἰσήλθομεν   εἰς   τὸν   οἶκον   τοῦ   ἀνδρός.  

Textus Receptus (TR)

εἶπεν   δὲ   τὸ   πνεῦμά   μοι   συνελθεῖν   αὐτοῖς   μηδὲν   διακρίναντα.   ἦλθον   δὲ   σὺν   ἐμοὶ   καὶ   οἱ   ἓξ   ἀδελφοὶ   οὗτοι,   καὶ   εἰσήλθομεν   εἰς   τὸν   οἶκον   τοῦ   ἀνδρός.  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud Told
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G4151 πνεῦμά (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G1473 μοι (ego)
mig to me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G4905 συνελθεῖν (sunerchomai)
komma tillsammans to go with
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G3367 μηδὲν (medeis, medemia, meden)
för någon, ingenting, inte, ingen not
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
Nominativ Nominativ
A-ASN-N
G1252 διακρίναντα. (diakrino)
tvivla, att döma, urskilja, tvista having discriminated.
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-AAP-ASM
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå Went
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4862 σὺν (sun)
med with
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἐμοὶ (ego)
mig me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1803 ἓξ (hex)
sex six
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G0080 ἀδελφοὶ (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G3778 οὗτοι, (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... these,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
D-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1525 εἰσήλθομεν (eiserchomai)
komma we entered
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-2AAI-1P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3624 οἶκον (oikos)
hem, hus, familj house
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0435 ἀνδρός. (aner)
man, make man.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)