Apostlagärningarna 10:41

inte för hela folket, men för oss, som Gud redan hade valt ut att bli vittnen, vi som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   παντὶ   τῷ   λαῷ,   ἀλλὰ   μάρτυσιν   τοῖς   προκεχειροτονημένοις   ὑπὸ   τοῦ   θεοῦ   ἡμῖν,   οἵτινες   συνεφάγομεν   καὶ   συνεπίομεν   αὐτῷ   μετὰ   τὸ   ἀναστῆναι   αὐτὸν   ἐκ   νεκρῶν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to all A-DSM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2992 λαῷ, folk people, N-DSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3144 μάρτυσιν vittne to [the] witnesses N-DPM
G3588 τοῖς denna, denne who T-DPM
G4401 προκεχειροτονημένοις välja i förhand chosen beforehand V-RPP-DPM
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God, N-GSM
G1473 ἡμῖν, jag, mig, min, mitt to us P-1DP
G3748 οἵτινες som, vilken who R-NPM
G4906 συνεφάγομεν äta med did eat with V-2AAI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4844 συνεπίομεν dricka med drink with V-2AAI-1P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G0450 ἀναστῆναι stå upp, uppstå, resa sig upp rising V-2AAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det His P-ASM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν· död [the] dead. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.