Apostlagärningarna 10:4

Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: "Vad är det, herre?"
    Ängeln sade: "Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett [väldoftande] offer han kommer ihåg. [Generösa gåvor givna av rätt motiv och innerlig bön noteras av Gud.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὁ   δὲ   ἀτενίσας   αὐτῷ   καὶ   ἔμφοβος   γενόμενος   εἶπεν·   τί   ἐστιν,   κύριε;   εἶπεν   δὲ   αὐτῷ·   αἱ   προσευχαί   σου   καὶ   αἱ   ἐλεημοσύναι   σου   ἀνέβησαν   εἰς   μνημόσυνον   ἔμπροσθεν   τοῦ   θεοῦ.  

Textus Receptus (TR)

ὁ   δὲ   ἀτενίσας   αὐτῷ   καὶ   ἔμφοβος   γενόμενος   εἶπεν·   τί   ἐστιν,   κύριε;   εἶπεν   δὲ   αὐτῷ·   αἱ   προσευχαί   σου   καὶ   αἱ   ἐλεημοσύναι   σου   ἀνέβησαν   εἰς   μνημόσυνον   ἔμπροσθεν   τοῦ   θεοῦ.  

Grundtextkommentarer

TR har 26 ord, NA har 27 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0816 ἀτενίσας (atenizo)
fäst på, betrakta, skåda, fästa bli... having looked intently
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det on him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1719 ἔμφοβος (emphobos)
rädd afraid
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1096 γενόμενος (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma having become,
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Particip Andra Aorist Medium-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2ADP-NSM
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud he said,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
I-NSN
G1510 ἐστιν, (eimi)
är is it,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2962 κύριε; (kurios)
Herren, herre Lord?
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3588 αἱ (ho, he)
denna, denne The
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
T-NPF
G4335 προσευχαί (proseuche)
bön prayers
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF
G4771 σου (su)
du, ni, er of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 αἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
T-NPF
G1654 ἐλεημοσύναι (eleemosune)
allmosa, gåva, generös alms
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Feminin
N-NPF
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G0305 ἀνέβησαν (anabaino)
stiga upp, gå upp, resa sig upp, re... have ascended
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot as
Preposition Preposition
PREP
G3422 μνημόσυνον (mnemosunon)
åminnelse, ihågkomst a memorial
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G1715 ἔμπροσθεν (emprosthen)
inför before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ. (theos)
Gud God.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)