Apostlagärningarna 10:37

Ni känner själva till (har med egna ögon sett) vad som har hänt i hela Judéen. Det började i Galileen efter [omvändelse-]dopet som Johannes [Döparen] predikade.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑμεῖς   οἴδατε   τὸ   γενόμενον   ῥῆμα   καθ᾽   ὅλης   τῆς   Ἰουδαίας,   ἀρξάμενος   ἀπὸ   τῆς   Γαλιλαίας   μετὰ   τὸ   βάπτισμα   ὃ   ἐκήρυξεν   Ἰωάννης,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You yourselves P-2NP
G1492 οἴδατε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know V-RAI-2P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1096 γενόμενον vara, ske, bli, bli gjort, komma having come V-2ADP-ASN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-ASN
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i through PREP
G3650 ὅλης alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-GSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2449 Ἰουδαίας, Judéen Judea, N-GSF-L
G0757 ἀρξάμενος regera having begun V-AMP-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας Galileen Galilee, N-GSF-L
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0908 βάπτισμα dop baptism N-ASN
G3739 vem that R-ASN
G2784 ἐκήρυξεν predika, ropa ut, berätta proclaimed V-AAI-3S
G2491 Ἰωάννης, Johannes John: N-NSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.