Apostlagärningarna 10:18

och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus var där som gäst.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   φωνήσαντες   ἐπυνθάνοντο   εἰ   Σίμων   ὁ   ἐπικαλούμενος   Πέτρος   ἐνθάδε   ξενίζεται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5455 φωνήσαντες kalla having called out, V-AAP-NPM
G4441 ἐπυνθάνοντο fråga they were asking V-INI-3P
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G3588 denna, denne who T-NSM
G1941 ἐπικαλούμενος åkalla, även kallad, vädja till, vädja is being called V-PPP-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G1759 ἐνθάδε här, härifrån, hit, där here ADV
G3579 ξενίζεται.¶ gästa, förundra sig, förvåna is lodged. V-PPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.