Apostlagärningarna 1:1

Käre Theofilos [som betyder "den som älskar Gud" eller "älskad av Gud"],
i den första (tidigare) avhandlingen (volymen) jag skrev [Lukasevangeliet],
    har jag redogjort för allt som Jesus började göra och undervisa om
        


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τὸν   μὲν   πρῶτον   λόγον   ἐποιησάμην   περὶ   πάντων,   ὦ   Θεόφιλε,   ὧν   ἤρξατο   ὁ   Ἰησοῦς   ποιεῖν   τε   καὶ   διδάσκειν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τὸν denna, denne The T-ASM
G3303 μὲν indeed PRT
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASM
G3056 λόγον ord, tal account N-ASM
G4160 ἐποιησάμην göra I composed V-AMI-1S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3956 πάντων, alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all the things, A-GPN
G5599 O O INJ
G2321 Θεόφιλε, Theofilos Theophilus, N-VSM-P
G3739 ὧν vem of which R-GPN
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G4160 ποιεῖν göra to do V-PAN
G5037 τε och both CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1321 διδάσκειν undervisa, lära to teach, V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.