Apostlagärningarna 9:3

Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. [Händelsen inträffar mitt på dagen, se Apg 22:6. Det måste varit ett kraftigt övernaturligt sken, starkare än solen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   δὲ   τῷ   πορεύεσθαι   ἐγένετο   αὐτὸν   ἐγγίζειν   τῇ   Δαμασκῷ,   ἐξαίφνης   τε   αὐτὸν   περιήστραψεν   φῶς   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G4198 πορεύεσθαι gå, bege sig proceeding, V-PNN
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma it came to pass V-2ADI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det [as] he P-ASM
G1448 ἐγγίζειν komma nära [is] drawing near V-PAN
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1154 Δαμασκῷ, Damaskus to Damascus, N-DSF-L
G1810 ἐξαίφνης plötsligt suddenly ADV
G5037 τε och also CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G4015 περιήστραψεν kringstråla flashed around V-AAI-3S
G5457 φῶς ljus a light N-NSN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ· himmel heaven. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.