Apostlagärningarna 9:17

Så Ananias gav sig i väg och kom in i huset [där Saulus suttit i mörker utan mat och dryck i tre dagar]. Där lade han händerna på honom och sade: "Saul, min broder [i tron]! Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige Ande." [Saulus blir påmind om att det var den uppståndne Jesus som talade med honom på vägen till Damaskus. Lukas använder passiv form på verben som betonar att det inte är Ananias utan Gud som fyller Saulus med den helige Ande.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπῆλθεν   δὲ   Ἁνανίας   καὶ   εἰσῆλθεν   εἰς   τὴν   οἰκίαν,   καὶ   ἐπιθεὶς   ἐπ᾽   αὐτὸν   τὰς   χεῖρας   εἶπεν·   Σαοὺλ   ἀδελφέ,   ὁ   κύριος   ἀπέσταλκέν   με,   Ἰησοῦς   ὁ   ὀφθείς   σοι   ἐν   τῇ   ὁδῷ   ᾗ   ἤρχου,   ὅπως   ἀναβλέψῃς   καὶ   πλησθῇς   πνεύματος   ἁγίου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0565 Ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, Went away V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0367 Ἁνανίας Ananias Ananias N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1525 εἰσῆλθεν komma entered V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν, hus, hem, hushåll, från huset house; N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2007 ἐπιθεὶς lägga på, lägga, having laid V-2AAP-NSM
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands, N-APF
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G4549 Σαοὺλ Saul Saul N-VSM-P
G0080 ἀδελφέ, bror, pl. bröder/syskon Brother, N-VSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G0649 ἀπέσταλκέν skicka, skicka iväg, skicka ut has sent V-RAI-3S
G1473 με, jag, mig, min, mitt me, P-1AS
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G3708 ὀφθείς se having appeared V-APP-NSM
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3598 ὁδῷ väg, vid väg, resa road N-DSF
G3739 vem by which R-DSF
G2064 ἤρχου, komma, gå you were coming, V-INI-2S
G3704 ὅπως för att that CONJ
G0308 ἀναβλέψῃς får sin syn, såg upp you may see again V-AAS-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4130 πλησθῇς fylla may be filled V-APS-2S
G4151 πνεύματος Ande [of the] Spirit N-GSN
G0040 ἁγίου. helig, helgedom Holy. A-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.