Apostlagärningarna 9:12

I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen."

[I romersk stadsplanering kallades gatorna som gick i nord-sydlig riktning för cardo, och de korsande öst-västliga gatorna för decumanus. Huvudgatan fick tillägget maximus, som betyder störst på latin. I mitten, där huvudgatorna korsades, låg stadens centrum som kallades forum. Utgrävningar har visat att "Raka gatan" var Damaskus "decumanus maximus", huvudgatan som gick centralt från öst till väst. Den var omkring 25 meter bred och 1 570 meter lång, kantad med pelare och täckt av tak där det fanns affärer.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἶδεν   ἄνδρα   ἐν   ὁράματι   Ἁνανίαν   ὀνόματι   εἰσελθόντα   καὶ   ἐπιθέντα   αὐτῷ   αὐτῷ   χεῖρας,   ὅπως   ἀναβλέψῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta he saw V-2AAI-3S
G0435 ἄνδρα man, make a man N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3705 ὁράματι syn a vision N-DSN
G0367 Ἁνανίαν Ananias Ananias N-ASM-P
G3686 ὀνόματι namn named, N-DSN
G1525 εἰσελθόντα komma having come V-2AAP-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2007 ἐπιθέντα lägga på, lägga, having put V-2AAP-ASM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det on him P-DSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det on him P-DSM
G5495 χεῖρας, hand hands, N-APF
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G0308 ἀναβλέψῃ.¶ får sin syn, såg upp he may see again. V-AAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.