Apostlagärningarna 9:7

[Saulus ligger kvar på marken.] Männen som var med honom på resan [som nu hade ställt sig upp] bara stod där förstummade (de var som förstelnade, så förskräckta var de). De hörde ljudet men såg ingen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἄνδρες   οἱ   συνοδεύοντες   αὐτῷ   εἱστήκεισαν   ἐνεοί,   ἀκούοντες   μὲν   τῆς   φωνῆς,   μηδένα   δὲ   θεωροῦντες.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0435 ἄνδρες man, make the men N-NPM
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G4922 συνοδεύοντες resa med traveling with V-PAP-NPM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det him P-DSM
G2476 εἱστήκεισαν stå, ställa, bli avgjort, stå still had stood V-LAI-3P
G1769 ἐνεοί, förstummad speechless, A-NPM
G0191 ἀκούοντες höra, lyssna hearing V-PAP-NPM
G3303 μὲν indeed PRT
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5456 φωνῆς, röst, rop voice, N-GSF
G3367 μηδένα för någon, ingenting, inte, ingen no one A-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2334 θεωροῦντες. se, förstå seeing. V-PAP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.