Apostlagärningarna 9:6

Men res dig upp och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra." [Detta verkar vara allt som Jesus kan säga till Saul just nu, se Joh 16:12.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τρέμων   τε   καὶ   θαμβῶν   εἶπεν   κύριε   τί   μέ   θέλεις   ποιῆσαι   καὶ   ὅ   κύριος   πρός   αὐτόν   αὐτόν   ἀνάστηθι   καὶ   εἴσελθε   εἰς   τὴν   πόλιν,   καὶ   λαληθήσεταί   σοι   σοι   τί   σε   δεῖ   ποιεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5141 τρέμων bäva they tremble V-PAP-NSM
G5037 τε och then CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2284 θαμβῶν bli förskräckt, bli häpen were astonished V-PAP-NSM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G2962 κύριε Herren, herre Lord N-VSM
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G1473 μέ jag, mig, min, mitt me P-1AS
G2309 θέλεις vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja you desire V-PAI-2S
G4160 ποιῆσαι göra to do V-AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G4314 πρός till to PREP
G0846 αὐτόν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G0846 αὐτόν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G0450 ἀνάστηθι stå upp, uppstå, resa sig upp do rise up V-2AAM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1525 εἴσελθε komma do enter V-2AAM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4172 πόλιν, stad city, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2980 λαληθήσεταί tala, säga, predika, uttala it will be told V-FPI-3S
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G1210 δεῖ binda it behooves V-PAI-3S
G4160 ποιεῖν. göra to do. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.