Apostlagärningarna 9:5

Då frågade han: "Vem är du, Herre?"
    Rösten svarade: "Jag är Jesus, den du förföljer.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   δέ·   τίς   εἶ,   κύριε;   ὁ   δέ   κύριος   εἶπεν·   ἐγώ   εἰμι   Ἰησοῦς   ὃν   σὺ   διώκεις   σκληρόν   σοι   πρὸς   κέντρα   λακτίζειν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G1161 δέ· men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSM
G1510 εἶ, är are You, V-PAI-2S
G2962 κύριε; Herren, herre Lord? N-VSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And [He said], CONJ
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1377 διώκεις förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse are persecuting. V-PAI-2S
G4642 σκληρόν hård, tuff hard A-NSN
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G4314 πρὸς till to PREP
G2759 κέντρα udd stingers N-APN
G2979 λακτίζειν· spjärna, sparka to kick V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.