Apostlagärningarna 9:43

Petrus stannade en längre tid i Joppe hos Simon som var en lädermakare.

[Att arbeta med att ta fram läder ansågs vara orent bland judarna, eftersom man handskades med döda djur. Att Petrus bor hos lädermakaren Simon, visar att han tar ställning för hedningarna.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγένετο   δὲ   ἡμέρας   ἱκανὰς   μεῖναι   αὐτὸν   ἐν   Ἰόππῃ   παρά   τινι   Σίμωνι   βυρσεῖ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma It came to pass V-2ADI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G2250 ἡμέρας dag, daglig days N-APF
G2425 ἱκανὰς många, mycket, värdig, lång many A-APF
G3306 μεῖναι stanna, bo, staying V-AAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G2445 Ἰόππῃ Joppe Joppa N-DSF-L
G3844 παρά av, för, från, på with PREP
G5100 τινι något, någon, några a certain X-DSM
G4613 Σίμωνι Simon Simon, N-DSM-P
G1038 βυρσεῖ.¶ garvare a tanner. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.