Apostlagärningarna 9:40

Petrus körde ut alla (drev ut dem) från rummet och föll ned på sina knän och bad. Sedan vände han sig till den döda och sade: "Tabita, stå upp."
    Då öppnade hon sina ögon, och när hon fick se Petrus, satte hon sig upp.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐκβαλὼν   δὲ   ἔξω   πάντας   ὁ   Πέτρος   καὶ   θεὶς   τὰ   γόνατα   προσηύξατο·   καὶ   ἐπιστρέψας   πρὸς   τὸ   σῶμα   εἶπεν·   Ταβιθά,   ἀνάστηθι.   ἡ   δὲ   ἤνοιξεν   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   αὐτῆς   καὶ   ἰδοῦσα   τὸν   Πέτρον   ἀνεκάθισεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1544 ἐκβαλὼν ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut Having put V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1854 ἔξω utanför, bort outside ADV
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5087 θεὶς sätta, lägga having bowed V-2AAP-NSM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1119 γόνατα knä, knäböja knees, N-APN
G4336 προσηύξατο· be he prayed. V-ADI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1994 ἐπιστρέψας vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka having turned V-AAP-NSM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4983 σῶμα kropp body N-ASN
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud he said, V-2AAI-3S
G5000 Ταβιθά, Tabita Tabitha, N-VSF-P
G0450 ἀνάστηθι. stå upp, uppstå, resa sig upp do arise V-2AAM-2S
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0455 ἤνοιξεν öppna, öppen she opened V-2AAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes N-APM
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἰδοῦσα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSF
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4074 Πέτρον Petrus Peter, N-ASM-P
G0339 ἀνεκάθισεν. satte sig upp she sat up. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.