Apostlagärningarna 9:36

I Joppe [nuvarande Jaffa vid Medelhavets kust] bodde en lärjunge som [på arameiska] hette Tabita, översatt [på grekiska] är det Dorkas [som betyder gasell, ett djur som har vackra ögon och står för skönhet när det används som namn på människor]. Hon var ständigt engagerad i att göra goda gärningar och var mycket generös (gav frikostigt för att hjälpa de fattiga).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐν   Ἰόππῃ   δέ   τις   ἦν   μαθήτρια   ὀνόματι   Ταβιθά,   ἣ   διερμηνευομένη   λέγεται   Δορκάς·   αὕτη   ἦν   πλήρης   ἔργων   ἀγαθῶν   καὶ   ἐλεημοσυνῶν   ὧν   ἐποίει·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom In PREP
G2445 Ἰόππῃ Joppe Joppa N-DSF-L
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5100 τις något, någon, några certain X-NSF
G1510 ἦν är there was V-IAI-3S
G3102 μαθήτρια lärjunge a disciple N-NSF
G3686 ὀνόματι namn named N-DSN
G5000 Ταβιθά, Tabita Tabitha, N-NSF-P
G3739 vem which R-NSF
G1329 διερμηνευομένη uttyda, förklara, i översättning being translated V-PPP-NSF
G3004 λέγεται sa, säga, tala, kalla is called V-PPI-3S
G1393 Δορκάς· Dorkas Dorcas. N-NSF-P
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de She D-NSF
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G4134 πλήρης full full A-NSF
G2041 ἔργων gärning, handling of works N-GPN
G0018 ἀγαθῶν god, glädjefylld good, A-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1654 ἐλεημοσυνῶν allmosa, gåva, generös of alms N-GPF
G3739 ὧν vem that R-GPF
G4160 ἐποίει· göra she was doing V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.