Apostlagärningarna 9:35

Alla som bodde i [staden] Lydda och [i den fem mil långa kustregionen mellan Joppe och Caesarea som kallades] Saron såg honom, och vände om (återvände) till Herren.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἶδαν   αὐτὸν   πάντες   οἱ   κατοικοῦντες   Λύδδα   καὶ   τὸν   Σαρῶνα,   οἵτινες   ἐπέστρεψαν   ἐπὶ   τὸν   κύριον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1492 εἶδαν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta saw V-2AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G2730 κατοικοῦντες bo, bosätta, bor inhabiting V-PAP-NPM
G3069 Λύδδα Lydda Lydda N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4565 Σαρῶνα, Saron Sharon, N-ASM-L
G3748 οἵτινες som, vilken who R-NPM
G1994 ἐπέστρεψαν vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka turned V-2AAI-3P
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον.¶ Herren, herre Lord. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.