Apostlagärningarna 9:30

När syskonen (bröderna och systrarna i tron) fick veta det, tog de med honom ner till Caesarea (Maritima, vid havet) och sände honom sedan vidare till Tarsus.

[Saulus stannar 8-14 år i sin hemort Tarsus i landskapet Kilikien, nuvarande södra Turkiet, se Gal 1:21‑2:1. Det är hit Barnabas så småningom kommer och tar med sig Saulus till Antiokia, se Apg 11:25.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπιγνόντες   δὲ   οἱ   ἀδελφοὶ   κατήγαγον   αὐτὸν   εἰς   Καισάρειαν   καὶ   ἐξαπέστειλαν   αὐτὸν   εἰς   Ταρσόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1921 ἐπιγνόντες känna, förnimma, känna igen, veta Having known [it] V-2AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0080 ἀδελφοὶ bror, pl. bröder/syskon brothers N-NPM
G2609 κατήγαγον ta med ner, skicka ner, hämta ner brought down V-2AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2542 Καισάρειαν Caesarea, Caesarea (Filippi) Caesarea N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1821 ἐξαπέστειλαν skicka bort, skicka, sända till sent away V-2AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G5019 Ταρσόν.¶ Tarsus Tarsus. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.