Apostlagärningarna 9:25

Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom över muren i en korg [genom ett fönster, se 2 Kor 11:33].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λαβόντες   δὲ   οἱ   μαθηταὶ   μαθηταὶ   νυκτὸς   διὰ   τοῦ   τείχους   καθῆκαν   αὐτὸν   χαλάσαντες   ἐν   σπυρίδι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2983 λαβόντες få, ta having taken [him] V-2AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G3571 νυκτὸς natt, midnatt by night, N-GSF
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G5038 τείχους mur wall N-GSN
G2524 καθῆκαν sänka ner they let down V-AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G5465 χαλάσαντες hissa ner having lowered [him] V-AAP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4711 σπυρίδι.¶ korg a basket. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.